Uncategorized @fa

سیاره عطارد – مرتبط با هوش،ریاضیات، ارتباطات ودر زندگی است،توان،قدرت و موفقیت یک فرد در رشته هایی مثل کلیه رشته های حسابداری، بازاریابی ،کامپیوتر و ریاضیات و نویسندگی و هر کاری که نیاز به قدرت کلام،بیان و نوشتن دارد توسط این سیاره قضاوت می شود و وضعیت این سیاره، موفقیت یا عدم موفقیت (البته با در نظر گرفتن بقیه وضعیت های چارت تولد) را در موارد مربوطه مشخص می کند. اگر این سیاره در هنگام تولد شما دچار مشکل باشد،ممکن است موجب بروز مشکلات ارتباطی و برقراری ارتباطات موثر، مشکلات پوستی، تنفسی ومی شود.برای قضاوت درمورد عطارد و تفسیر و نتایج آن می بایست شرایط دقیق ضعف و قوت این سیاره در چارت تولد شما توسط مشاور بررسی گردد.برای اینکه در مورد عطارد بیشتر بدانید،صفحه عطارد را مطالعه کنید و برای مشاوره با منجم اینجا را کلیک کنید.

سیاره زحل سیاره مهمی ست و مرتبط با تدبیر،رایت، خرد ودر زندگی است،توان،قدرت و موفقیت یک فرد در رشته هایی مثل کلیه رشته های ساختمانی، معماری ،جغرافیا و تاریخ و هر کاری که به قدرت خاک مرتبط است، توسط این سیاره قضاوت می شود و وضعیت این سیاره، موفقیت یا عدم موفقیت (البته با در نظر گرفتن بقیه وضعیت های چارت تولد) را در موارد مربوطه مشخص می کند. اگر این سیاره در هنگام تولد شما دچار مشکل باشد، ممکن است موجب تصمیمات اشتباه در دوران حکومت خود، مشکلات گوارش، استخوان ها و مفاصل می شود.برای قضاوت در مورد زحل و تفسیر و نتایج آن می بایست شرایط دقیق ضعف و قوت این سیاره در چارت تولد شما بررسی گردد.

برای اینکه در مورد زحل بیشتر بدانید،صفحه زحل را مطالعه کنید و برای مشاوره با منجم اینجا را کلیک کنید.

سیاره ونوسمرتبط با هنر،زیبایی و انرژي عاطفی ما در زندگی است،توان،قدرت و موفقیت یک فرد در رشته هایی مثل کلیه رشته های هنری، میک آپ آرتیست بودن ،طراحی و زیبایی و هر کاری که به قدرت زیبایی و هنر مرتبط است، توسط این سیاره قضاوت می شود و وضعیت این سیاره، موفقیت یا عدم موفقیت (البته با در نظر گرفتن بقیه وضعیت های چارت تولد) را در موارد مربوطه مشخص می کند. وضعیت این سیاره رویکرد و نگاه و مشکلات شما را در زندگی احساسی نیز مشخص می کند. اگر این سیاره هنگام تولد شما دچار مشکل باشد ممکن است بیماری ها و مشکلات در نواحی تناسلی داشته باشیدو مشکلاتی دایمی در روابط احساسی خود داشته باشید.. برای قضاوت در مورد ونوس و تفسیر و نتایج آن می بایست شرایط دقیق ضعف و قوت این سیاره در چارت تولد شما بررسی گردد.

برای اینکه در مورد ونوس بیشتر بدانید،صفحه ونوس را مطالعه کنید و برای مشاوره با منجم اینجا را کلیک کنید.

سیاره ماهمرتبط با سلامت روانی، احساسات،مادر، قدرت ذهن ودر زندگی است،توان،قدرت و موفقیت یک فرد در رشته هایی مثل کلیه رشته های طراحی، پرستاری ،مراقبت و کارهایی که به زنان مربوط است و هر کاری که به قدرت ذهن مرتبط است، توسط این سیاره قضاوت می شود و وضعیت این سیاره، موفقیت یا عدم موفقیت (البته با در نظر گرفتن بقیه وضعیت های چارت تولد) را در موارد مربوطه مشخص می کند.اگر ماه در هنگام تولد شما دچار مشکل باشد موجب بروز آسیب ها واختلالات روانی، ناپایداری ذهن، مشکلات با مادر و مشکلات احساسی جدی می شود.

.برای قضاوت در مورد ماه و تفسیر و نتایج آن می بایست شرایط دقیق ضعف و قوت این سیاره در چارت تولد شما بررسی گردد.

برای اینکه در مورد ماه بیشتر بدانید،صفحه ماه را مطالعه کنید و برای مشاوره با منجم اینجا را کلیک کنید.

سیاره خورشیدمرتبط با اعتماد به نفس،قدرت مدیریت، رهبری ودر زندگی است،توان،قدرت و موفقیت یک فرد در رشته هایی مثل کلیه رشته های پزشکی، شیمی ،داروسازی و مدیریت ومرتبط است، توسط این سیاره قضاوت می شود و وضعیت این سیاره، موفقیت یا عدم موفقیت (البته با در نظر گرفتن بقیه وضعیت های چارت تولد) را در موارد مربوطه مشخص می کند.اگر این سیاره هنگام تولد دچار مشکل باشد موجب مشکلات چشم، اعتماد به نفس، مشکلات با پدر در طول زندگی ومی شود. برای قضاوت در مورد خورشید و تفسیر و نتایج آن می بایست شرایط دقیق ضعف و قوت این سیاره در چارت تولد شما بررسی گردد.

برای اینکه در مورد خورشید بیشتر بدانید،صفحه خورشید را مطالعه کنید و برای مشاوره با منجم اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید