مشاهده چارت تولد

اتفاقی که منتظرش بودید!

ثبت‌نام سوم فرودین شروع می‌شود!

بعد از یکسال انتظار و بیش از ۳۰ هزار چارتی که با هورا گرفتید، تصمیم گرفتیم یک دوره آموزشی برای آگاهی و تغییر با چارت تولد برگزار کنیم. ظرفیت این دوره بسیار محدود و گزینشی است.

  • مهم نیست شما کی هستید، موضوع این است که شما چه کسی می‌توانید باشید!

ثبت‌نام رسمی دوره روز سوم فرودین شروع می‌شود. اما امکان ثبت‌نام فقط برای افراد رزرو شده وجود دارد. این افراد شامل شرایط ویژه خواهند بود. در صورت تمایل نامتان را رزرو کنید. اینجا.

[share_view]