چقدر تفسیر اتصالات را بلدید؟

اتصال مقارنه کاجاکشن
فقط بهمون بگو کی هستی که آزمون رو شرکت کنی!

این یک آزمون زمان دار است. به شما 200 ثانیه فرصت داده می شود تا به همه سوالات پاسخ دهید. حاضری؟

200

تعریف دقیق اتصال سیارات چیست؟

درست! غلط !

کدام گزینه در مورد مارس صحیح است؟

درست! غلط !

اگر سیاره‌ای در اتصال نزدیک با خورشید باشد...

درست! غلط !

اگر ونوس و مارس در ناکشاترای بهارانی (برج ایریس) در اتصال قرار بگیرند

درست! غلط !

آیا Mo و Ju در این تصویر اتصال هستند؟

درست! غلط !

اگر سیاره R در اتصال با سیاره مستقیم قرار بگیرد چطور تفسیر می‌شود؟

درست! غلط !

اگر سه سیاره در اتصال نزدیک باشند تاثیر کدام سیاره بیشتر است؟

درست! غلط !

رابطه سترن و خورشید در اتصال نزدیک چطور است؟

درست! غلط !

ماه با کدام سیارات دشمن است؟

درست! غلط !

در طالع لیو (۵) کدام سیارات سعد عملکردی هستند؟

درست! غلط !

چقدر تفسیر اتصالات را بلدید؟
نیاز به یادگیری آسترولوژی پایه
ممنون از اینکه در این خودآزمایی شرکت کردید. به نظر می‌رسد شما نیاز دارید تا ابتدا پایه آسترولوژی را یاد بگیرید و بعد به حرفه‌ای شدن در موضوع تفسیر اتصال‌ها فکر کنید. می‌توانید از مطالب رایگان سایت استفاده کنید.
نتیجه خوبی داشتید!

شما امتیاز خوبی بدست آوردید. اما با یادگیری حرفه‌ای تفسیر اتصالات می‌توانید به نتایج بهتری برسید و چارت را عمیق‌تر تفسیر کنید. پیشنهاد می‌کنیم در دوره تفسیر حرفه‌ای اتصالات شرکت کنید. ثبت‌نام در این دوره‌ آموزشی

عملکرد شما عالی بود و تنها یک قدم با بهترین شدن فاصله دارید. توصیه می‌کنیم اگر به آسترولوژی عشق و علاقه دارید در دوره تفسیر اتصال‌ها شرکت کنید. ثبت‌نام در این دوره‌ آموزشی
بهترین هستید!
شما نیاز به هیچگونه تمرینی در موضوع تفسیر اتصالات ندارید! مشاهده بقیه محتوای رایگان سایت.

دیدگاهتان را بنویسید