پرشنا (چارت لحظه)

راهنمای دریافت چارت

راهنمای دریافت چارت رایگان از هورا

برای دریافت چارت تولد می‌بایست اطلاعات تولد را کامل کرده و بعد از آن روی دکمه محاسبه رایگان چارت تولد بزنید.

نام: نام اهمیتی در محاسبات ندارد، اسم خود را وارد کنید.

تاریخ تولد: تاریخ واقعی به دنیا آمدنتان را وارد کنید. در صورت تمایل می‌توانید به صورت میلادی نیز وارد کنید.بعد از ورود حتما باید از لیست انتخاب شود.

ساعت تولد: ساعت تولد خودتان را وارد کنید. بهترین راه برای دستیابی به ساعت تولد به ترتیب کارت (گواهی ولادت) تولد – پرسش از مادر – پرسش از پدر و سپس اطرافیان است. بعد از ورود حتما باید از لیست انتخاب شود.

  • DST: اگر متولد 6 ماهه اول سالهایی هستید که ساعت را در آنها جلو کشیده‌اند مقدار ساعت تابستانی را روی یکساعت قرار دهید. سالهای 1358-1359-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1387-1388-1389-1390 تا 1400

شهر محل تولد را وارد کنید: شهری که در آن به دنیا آمدید را در کادر بنویسید و بعد از ظاهر شدن از لیست انتخاب کنید.

روی دکمه محاسبه رایگان چارت تولد بزنید. به صفحه بعد منتقل می‌شوید و چارت رایگان را می‌بینید.

چارت تولد چیست و چطور کار می‌کند؟