فروشگاه هورا

چارت تولد رایگان

محاسبه چارت تولد به همراه تفسیر پایه و رایزینگ صوتی

تفسیر پریمیوم

تفسیر 80 تا 100 صفحه‌ای از چارت تولد شما

تفسیر آسترو-سایکولوژی

تفسیر 16-20 صفحه‌ای روانشناسی-آسترولوژی

تفسیر هولستیک

تفسیر 13-16صفحه‌ای براساس دیپاک چوپرا