متن سربرگ خود را وارد کنید
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

[ux_banner height=”562px” height__sm=”368px” bg=”11382″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.27)” parallax=”2″]

[text_box width=”68″ width__sm=”81″]

Powerful Theme needs powerul images

Responsive Images you can insert anywhere. You can also them into a slider.

[/text_box]

[/ux_banner]
[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

Beautiful Images with Beautiful Captions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11380″ image_size=”large” lightbox=”true” caption=”true” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.16)” image_hover=”zoom-long” animate=”fadeInUp”]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”Image Overlay Styles”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”11380″ image_hover=”glow”]

Glow

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”11380″ image_hover=”color” animate=”fadeInLeft”]

Add Color

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”11380″ image_hover=”grayscale” animate=”fadeInLeft”]

Grayscale

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”11380″ image_hover=”fade-in” animate=”fadeInLeft”]

Fade In

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”11380″ image_hover=”zoom-fade” animate=”fadeInLeft”]

Zoom Fade

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”11380″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.37)” image_hover=”overlay-add” animate=”fadeInLeft”]

Add Overlay

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”11380″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.37)” image_hover=”overlay-remove” animate=”fadeInLeft”]

Remove Overlay

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”11380″ image_hover=”blur” animate=”fadeInLeft”]

Blur

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Image with video”]

[ux_image id=”11380″ animate=”fadeInLeft” link=”https://www.youtube.com/watch?v=_j5KR28qtsI”]

Add a Youtube or Vimeo link to Image link tag to automatically get a play icon and a Video Lightbox on Images.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Image drop shadow”]

[ux_image id=”11380″ image_hover=”overlay-remove” depth=”3″ depth_hover=”5″ animate=”fadeInLeft”]

Add cool drop shadows to your images to make them pop out on hover.

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”Add Images to any sliders” size=”undefined”]

[ux_slider style=”container” slide_width=”700px” bg_color=”rgb(0, 0, 0)”]

[ux_image id=”11380″ height=”75%” image_hover=”overlay-remove” depth_hover=”2″]

[ux_image id=”11380″ height=”75%” image_hover=”overlay-remove” depth=”3″]

[ux_image id=”11380″ height=”75%” image_hover=”overlay-remove”]

[ux_image id=”11380″ height=”75%” link=”https://www.youtube.com/watch?v=_j5KR28qtsI”]

[/ux_slider]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Image with reverse parallax”]

[ux_image id=”11380″ image_hover=”overlay-remove” depth=”3″ depth_hover=”5″ parallax=”-1″ animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Image with PArallax”]

[ux_image id=”11380″ image_hover=”overlay-remove” depth=”3″ depth_hover=”5″ parallax=”1″ animate=”fadeInLeft”]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”Images with lightbox” size=”undefined”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”11380″ height=”75%” lightbox=”true” image_hover=”overlay-remove” depth=”3″ depth_hover=”5″ animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”11380″ height=”75%” lightbox=”true” image_hover=”overlay-remove” depth=”3″ depth_hover=”5″ animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”11380″ height=”75%” lightbox=”true” caption=”true” image_hover=”overlay-remove” depth=”3″ depth_hover=”5″ animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”11380″ height=”75%” lightbox=”true” caption=”true” image_hover=”overlay-remove” depth=”3″ depth_hover=”5″ animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span__sm=”12″ align=”center”]

[title style=”center” text=”Images with Caption” size=”undefined”]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11380″ height=”75%” caption=”true” image_hover=”overlay-remove” depth=”3″ depth_hover=”5″ animate=”fadeInLeft”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11380″ height=”75%” caption=”true” image_hover=”overlay-remove” depth=”3″ depth_hover=”5″ animate=”fadeInLeft”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11380″ height=”75%” caption=”true” image_hover=”overlay-remove” depth=”3″ depth_hover=”5″ animate=”fadeInLeft”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

ورود به سایت
نام کاربری / ایمیل / شماره موبایل خود را وارد کنید
بازیابی کلمه عبور
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
ورود به سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ثبت نام در سایت
شماره موبایل / ایمیل را تایید و اطلاعات را تکمیل کنید
ثبت نام در سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر