تجربیات چارت واقعی

محدودیت‌ها و قدرتهای در دوره‌های زمانی

در بسیاری از مطالب گذشته به اهمیت دوره های زمانی اشاره کردیم، اینکه در هر دوره ای از زندگی شما انرژی یک سیاره روی شما حکومت می کند، این انرژی می تواند محدودیت هایی را برای شما . به وجود بیاورد و همچنین می تواند باعث این شود که بعضی موفقیت ها آسان بدست بیایند. در بررسی چارتهای تولد بعد از توضیحات مقدماتی به توضیح سیاره حاکم و این محدودیت ها و قدرت ها می پردازیم، گاهی ممکن است در این انرژی ها بعضی تهدیدها واضح به نظر برسد و شما از انجام آنها منع شوید، در مشاوره فوق ایشان در مورد یک کسب و کار و موضوع خاص سوال پرسیده بودند و با استفاده از چارت سوال پاسخ داده شده و البته خوشبختانه اقبال با ایشان یار بوده و دچار مشکل نشده اند.

در هر جایگاه و هر شرایطی که باشید چارت تولد شما کلید دستیابی به اسرار عمیق زندگی شماست و می تواند چنان یک نقشه راه دقیق شما را در رسیدن به اهدافتان یاری کند، با شناخت صحیح پتانسیل ها می توان از اشتباهات در انتخاب رشته، کسب و کار، ازدواج و روابط جلوگیری نمود.

در چارت شما چه وضعیتی حاکم است؟
قصد دارید وارد کسب و کار جدیدی شوید؟
استعداد و قدرت واقعی شما در چه موضوعاتی نهفته است؟

مشاوره با استاد سروش دهقان

دریافت چارت رایگان از سیستم محاسبه اختصاصی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید