نقاط قوت: شجاع، مصمم، با اعتماد به نفس، مشتاق، خوش بین، راستگو، پر شور

نقاط ضعف: نا شکیبا، بد اخلاق، تندخو، جوگیر، پرخاشگر

حمل دوست دارد : لباس های راحت، ایفای نقش های رهبری، چالش های فیزیکی، ورزش های انفرادی

حمل دوست ندارد: غیر فعال بودن، تاخیرها، کاری که از استعدادهای فردی استفاده نکند

به عنوان اولین برج در دایره البروج، حضور حمل تقریبا همیشه نشانه ای از آغاز چیزهای پر انرژی و آشفته است. آنها به طور مداوم به دنبال پویایی، سرعت و رقابت هستند. آنها همیشه در همه چیز_از کار تا گردهمایی های اجتماعی_ اول هستند. به لطف سیاره ی حاکم خود، مریخ، آریس یکی از فعال ترین برج های دایره البروج است. افرادی که در این برج به دنیا آمده اند، بر جستجو برای پاسخ به سئوالات شخصی و متافیزیکی، تاکید دارند. این بزرگترین ویژگی این برج است. حمل، همانند اسد و قوس، یک برج آتشین است. این بدین معنی است که این در طبیعت آنهاست که گاهی اوقات عمل کنند، قبل از اینکه خوب درباره اش فکر کنند.

حاکم آتشین آنها، مهارت های سازمانی عالی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، طوری که به ندرت یک حمل را می بینید که دوست ندارد اغلب حتی قبل از فرصت ناهار خوردن، همه چیز را به یکباره تمام کند. 

چالش ها زمانی که آنها نا شکیبا و پرخاشگر هستند و خشم خود را بر سر دیگران بیرون میریزند؛ افزایش می یابد. حمل بر سر حکمرانی می کند و با سر هدایت می کند. اغلب با سر پیش می رود و برای سرعت و تمرکز به جلو خم می شود. آنها به طور طبیعی، شجاع هستند و به ندرت از ریسک و آزمایش می ترسند. آنها، صرف نظر از سنشان، دارای قدرت و انرژی جوانی هستند و وظایف خود را در زمان ثبت شده، انجام می دهند. آنها با هماهنگی با خودشان، می توانند به بهترین نتایج دست یابند.