خانه بیماری ها

التزام در حفظ سلامتی بدن توانایی مقابله در مواجهه با سختی است، و این موضوع حلقه ثابت در خانه ششم است. به عنوان یک انسان، ما به طور طبیعی کاستی هایی داریم. با آنها چه خواهیم کرد؟ چگونه در مواجهه با یک بحران شخصی واکنش نشان خواهیم داد؟ بحران ها، بیماری ها و بد اقبالی ها همه بخشی از سفر زمینی ماست. چگونه ما با این شرایط و درس هایی که آنها همواره یادمان می دهند تا به ما کمک کنند فردی که تبدیل شده ایم را تعریف کنیم، مواجه می شویم.

ترس های ما ممکن است ما را عقب نگه دارند، اما اگر بتوانیم با آنها مقابله کنیم، و از آنها قوی تر بیرون بیاییم، ممکن است ما درس ارزشمند خدمت و یا آنچه که کار زندگی ما باید باشد، یاد بگیریم. کار و خدمت در خانه ششم در مرکز توجه هستند. تمرکز در اینجا بر روی اشتغال (کارفرمایان و کارکنان)، آموزش، کسانی که به ما خدمت می کنند (همراه با آنهایی که ما به آنها خدمت می کنیم) و کسانی که به ما وابسته اند، می باشد. در اینجا قوی نگه داشتن خودمان در سراسر این تلاش ها نیز مهم است، که این دلیل این است که چرا این خانه بیشتر بر روی سلامتی (خوب و بد)، رژیم غذایی، تناسب اندام و بهداشت، تمرکز دارد.

برای کاری که ما در زندگی انجام می دهیم، کاری که ما بر روی خودمان انجام می دهیم، حیاتی است. وظیفه، مسئولیت و رشد شخصی همگی به ایجاد یک وجود کاملا تحقق یافته، کمک می کند. ما همانطور که برای خودمان کار می کنیم برای دیگران نیز کار می کنیم؛ ما به کسانی که به ما نیاز دارند، از جمله وجود خودمان، خدمت می کنیم. زمان هایی وجود خواهد داشت که بحران های سلامتی و یا ایمان در راه ما برای رسیدن به بهترین خویشتن ما، خواهد ایستاد. در آن زمان ها، ما باید تلاش کنیم خودمان را التیام دهیم (دوباره، تمرکز این خانه بر روی سلامتی است) به طوری که بتوانیم به کار برای تحقق مجموع توان بالقوه مان، برای خدمت به جهان خودمان باز گردیم.

خانه ششم همچنین رفتارهای روزمره زندگی را شامل می شود: امروز چه خواهم پوشید؟ آیا نیاز دارم موهایم را کوتاه کنم؟ به سگ غذا داده شده است؟ این مسائل ساده، موتورهای ما را روشن نگه می دارد و ما را قادر می سازد کار مهمتر را بر اساس انتخاب خودمان انجام دهیم. این یک لحاف چهل تکه است: توانایی برای خدمت به دیگران در زمینه سلامتی و کار، که هر دو با ارزش و کامل کننده هستند.