ونوس در چارت تولد

از سروش دهقان بشنوید!

زهره از ما می خواهد احساسات خود را رها کنیم و در زیبایی جهان خود غرق شویم. این سیاره به طور جدایی ناپذیری با تزکیه، فرهنگ، جذابیت و ظرافت مرتبط است. زهره همچنین به لذتی که ما از دارایی هایمان می بریم، می پردازد. تجملات (جواهرات، نقاشی ها، اتومبیل های گران قیمت)، مواد غذایی و نوشیدنی خوب، یک خانه زیبا و حس تزکیه، همه علایق زهره را ارضا می کنند. این سیاره از ما می خواهد ماهیت چیزها را درک کنیم. این یک جهان نفسانی - نه لزوما جنسی – است که زهره علاقمند آن است.

زهره 225 روز طول می کشد تا مدار خود در دایره البروج را کامل کند؛ هرگز بیش از 47 درجه از خورشید نیست. این یک انرژی زنانه است و هم بر برج ثور و هم برج میزان حکومت می کند.