مارس در چارت تولد

از سروش دهقان بشنوید!

این مهم است که توجه شود انرژی مریخ می تواند سازنده و یا مخرب باشد. مریخ، خدای جنگ در دوران باستان می تواند به طرز وحشیانه ای خشونت آمیز باشد. در حالی که این انرژی هنوز هم از این سیاره ساطع می شود، از ما می خواهد این نیرو را مهار کنیم. استقامت، جاه طلبی و موفقیت همه بخشی از سرود مریخ هستند. مریخ بر تمایلات جنسی و انرژی جنسی ما حکومت می کند، و حاکم سلاح، حوادث و تشریح (دو تای آخر نشان دهنده طبیعت یین و یانگ این سیاره هستند) می باشد. در پایان، به هر حال، انرژی مریخ می تواند بسیار مفید باشد اگر به درستی استفاده شود.

برای مریخ، نزدیک به دو سال طول می کشد تا مدار خود را در دایره البروج، تکمیل کند. این انرژی مردانه است و بر حمل و عقرب حکومت می کند