مرکوری در چارت تولد

از سروش دهقان بشنوید!

عطارد راجع به سفرهای کوتاه است: ملاقات یک همسایه و یا یک دوست در بین شهر، رفت و آمد روزمره، گریز آخر هفته. به طور کلی، خواهر و برادرها و نقل و انتقالات در قلمرو عطارد هستند.

صحبت کردن، نوشتن، کتاب، ارتباطات اینترنتی و یادگیری همه در قلمرو عطارد هستند. این سیاره از ما درخواست می کند خودمان را اغلب و به خوبی ابراز کنیم. به هر حال، زمانی که عطارد عقب می رود (بر می گردد)، ارتباطات ما به چالش کشیده خواهند شد.

عطارد هرگز بیشتر از 28 درجه از خورشید نیست؛ حدود 88 روز طول می کشد تا مدار خود به دور خورشید را کامل کند. این نه انرژی مردانه و نه زنانه است و فرض می کند جنسیت برج درون آن است. عطارد بر هر دو برج جوزا و سنبله حکومت می کند.