خورشید در چارت تولد

از سروش دهقان بشنوید!

خورشید با شکوه است، و در همراهی با هوای پادشاهی اش، بر سلطنت و مقام بالا حکومت می کند. این گوی همچنین بر سلامت و رفاه ما حکمرانی می کند. درخشش طلایی خورشید یک نیروی زندگی حیاتی است که ما را با قدرت، انرژی و اراده برای موفقیت اشباع می کند. این خورشید است که به سیارات دیگر قدرت می دهد ، به همین دلیل است که این سیاره یک نقش کلیدی در ستاره شناسی دارد.

خورشید حدود یک ماه برای ملاقات هر برج، صرف می کند و یک سال طول می کشد تمام 12 برج دایره البروج را سفر کند. این انرژی مذکر است و بر اسد حکومت می کند.