نقاط قوت: آرام، خون گرم، کنجکاو، سازگار، توانایی یادگیری سریع و تبادل نظر

نقاط ضعف: عصبی، متناقض، بی تصمیم

جوزا دوست دارد: موسیقی، کتاب، مجلات، گفتگو تقریبا با هر کسی، سفرهای کوتاه اطراف شهر

جوزا دوست ندارد: تنها بودن، محدود شدن، تکرار و روزمرگی

چون جوزا تیز هوش و گویا است، دو جنبه متفاوت شخصیتی را نشان می دهد و شما هرگز مطمئن نخواهید بود که با کدامیک از آنها روبرو خواهید شد. جوزا می تواند اجتماعی، معاشرتی و آمادهی تفریح باشد، در حالی که از طرف دیگر می تواند بسیار جدی، با ملاحظه، بی قرار و حتی بی تصمیم باشد.

به عنوان یک برج هوایی، جوزا با تمام جنبه های ذهنی، در ارتباط است. این برج دایره البروج، تحت حکومت عطارد است که ارتباطات، نوشتن و آموزش دیگران را نشان می دهد. آنها تقریبا توسط هر چیزی در دنیا جذب می شوند و ترس از این دارند که مبادا برای تجربه ی هر چیزی که می خواهند ببینند، زمان کافی نداشته باشند. این از آنها هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران بسیار عالی می سازد.

گاهی اوقات، افراد متولد این برج این احساس دارند که نیمه دیگرشان را گم کرده اند، بنابراین آنها همیشه به دنبال دوستان، مربیان و همکاران جدید هستند. جوزا تطبیق پذیر، کنجکاو و عاشق تفریح است و می خواهد همه چیز را تجربه کند، بنابراین گروه آنها، هرگز خسته کننده نیست.