نقاط قوت: دلسوز، هنری، شهودی، نجیب، باهوش، موسیقایی

نقاط ضعف: ترس، اعتماد بیش از حد، غمگین، تمایل به فرار از واقعیت، می تواند یک قربانی و یا یک شهید باشد

حوت دوست دارد: تنها بودن، خواب، موسیقی، روابط عاشقانه، رسانه های تصویری، شنا، زمینه های روحانی

حوت دوست ندارد: عالم نما بودن، مورد انتقاد قرار گرفتن، گذشته ای که زیاد و مکرر پیش چشم برگردد، ظلم و ستم از هر نوع

حوت بسیار دوستانه است، طوری که آنها اغلب خود را در یک شرکت از افراد بسیار مختلف پیدا می کنند. حوت ها فداکارند، آنها همیشه مایل به کمک به دیگران بدون امید به دست آوردن چیزی، هستند. برج حوت یک برج آبی است و این برج دایره البروج، با همدلی و ظرفیت ابراز عاطفی مشخص شده است. سیاره حاکم آنها نپتون است، بنابراین حوت ها شهودی تر از دیگران هستند و استعداد هنری دارند. نپتون به موسیقی متصل است، بنابراین حوت اولویت موسیقی را در اولین مراحل زندگی آشکار می کند. آنها سخاوتمند، مهربان و بسیار وفادار و دلسوز هستند. افراد متولد برج حوت، یک درک شهودی از چرخه زندگی دارند و در نتیجه به بهترین رابطه عاطفی با دیگر موجودات دست می یابند. متولدین برج حوت با عقل خود شناخته شده اند، اما تحت تاثیر اورانوس، گاهی اوقات می توانند نقش یک قربانی را به منظور جلب توجه، بازی کنند. آنها هرگز قضاوت گرا نیستند و همیشه بخشنده اند. آنها همچنین بردبارترین برج های دایره البروج شناخته می شوند.