نقاط قوت: کاردان، شجاع، پرشور، یکدنده، یک دوست واقعی

نقاط ضعف: بی اعتمادی، حسادت، مرموز، خشن

عقرب ها دوست دارند: صداقت، حقایق، درستی، دوستان طولانی مدت، سر به سر گذاشتن، شور و شوق بزرگ

عقرب دوست ندارد: عدم صداقت، افشای اسرار، افراد منفعل

متولد برج عقرب فردی پرشور و احساساتی است. آنها مصمم قاطع هستند و تا زمانی که آنها حقیقت را پیدا کنند، جستجو خواهند کرد. عقرب یک رهبر بزرگ است که همیشه از وضعیت و همچنین ویژگی های برجسته ی کاردانی آگاه است.

عقرب یک برج آب است و برای تجربه کردن و ابراز احساسات زندگی می کند. اگر چه احساسات برای عقرب بسیار مهم هستند، آنها متفاوت با برج های دیگر آب احساسات را نشان می دهند. در هر صورت، شما می توانید مطمئن باشید که عقرب اسرارتان را، هر چه که باشد، حفظ خواهد کرد.

پلوتو سیاره ی تحول و بازسازی است و همچنین حاکم این برج دایره البروج است. عقرب با رفتار آرام و سرد و با ظاهر مرموز خود شناخته شده است. مردم اغلب می گویند که متولد برج عقرب، احتمالا به خاطر درک بسیار خوبشان از قوانین جهان، حریص هستند. برخی متولدین برج عقرب مسن تر از آنچه واقعا هستند، نشان می دهند. آنها رهبران عالی هستند چرا که آنها خود را به آنچه انجام می دهند، وقف می کنند. عقرب از نادرستی متنفر است و می تواند بسیار حسود و مشکوک باشد، به طوری که آنها نیاز دارند یاد بگیرند که با رفتارهای مختلف بشر، چگونه راحتتر کنار بیایند. عقرب ها شجاع هستند و بنابراین آنها دوستان زیادی دارند.