نقاط قوت: وفادار، تحلیلی، مهربان، سخت کوش، اهل عمل

نقاط ضعف: کمرویی، نگرانی، بیش از حد منتقد خود و دیگران بودن، فقط کار کردن و تفریح نداشتن

سنبله دوست دارد: حیوانات، غذای سالم، کتاب، طبیعت، پاکیزگی

سنبله دوست ندارد: خشونت، درخواست کمک، بودن در مرکز صحنه (مرکز توجه بودن)

سنبله ها همیشه به کوچکترین جزئیات توجه می کنند و حس انسانیت عمیق شان آنها را یکی از با دقت ترین برج های دایره البروج می کند. رویکرد روشمند آنها برای زندگی، تضمین می کند که هیچ چیز به شانس، واگذار نشده است. سنبله ها اغلب لطیفند ولی در عین حال بسیار دقیقند. سنبله یک برج زمینی است که محافظه کاری و چیزهای سازمان یافته و کسانی که به آنها وابسته اند را ترجیح می دهند. افراد متولد برج سنبله، زندگی بسیار سازمان یافته ای دارند و حتی اگر آنها بسیار آشفته و شلوغ کار باشند، اهداف و رویاهای آنها در نقاط اکیدا تعریف شده ای در ذهنشان، جای گرفته است.

از آنجا که عطارد، سیاره ی حاکم برج سنبله است، این برج یک احساسبه خوبی پرورش یافته ای از گفتار و نوشتار، به خوبی شکل های دیگر ارتباطی دارد. بسیاری از سنبله ها ممکن است شغلی به عنوان نویسنده یا روزنامه نگار را نتخاب کنند.

سنبله اغلب به دلیل نماد نام این برج، بد فهمیده می شود. او همه چیز را برای اولین بار تجربه می کند و همیشه می خواهد به دیگران خدمت کند و آنها را خوشحال کند، طوری که آنها اغلب، کار به عنوان پرستار مراقب را انتخاب می کنند. از طرف دیگر، این برج دایره البروج گاهی اوقات می تواند بسیار منتقدانه و بیش از حد مضطرب باشد.