تفسیر اختصاصی هولستیک آسترولوژی

(کل‌نگر براساس آموزه‌های دیپاک چوپرا)

به سفر خودشناسی و بیداری معنوی خودتان خوش آمدید. این تفسیر اختصاصی، با الهام از آموزه های کل نگر دیپاک چوپرا و حکمت باستانی چارت تولد، تهیه شده است تا شما را به طور عمیق راهنمایی کند. همانطور که تفسیر را میخوانید، الگوهای کیهانی منحصر به فرد در زمان تولد خود را کشف خواهید کرد و بینش هایی را در مورد شخصیت، مسیر زندگی و سفر معنوی شخصیتان خواهید آموخت. دیپاک چوپرا اهمیت درک خودتان را فراتر از دنیای فیزیکی و مادی به شما می آموزد و چارت تولد آینه روح شماست که منعکس کننده نقاط قوت، چالش ها و پتانسیل رشد شماست. این گزارش این دو جهان را با هم ترکیب می‌کند و تفسیری را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با آگاهی و هماهنگی به خودشناسی برسید.

[chopra_share_link]
[chopra_report_d1]

رایزینگ (As)

[chopra_rising_cond]

خورشید (Sun)

[chopra_sun_cond]

ماه (Moon)

[chopra_moon_cond]

مارس (Mars)

[chopra_mars_cond]

مرکوری (Mercury)

[chopra_mercury_cond]

ژوپیتر (Jupiter)

[chopra_jupiter_cond]

ونوس (Venus)

[chopra_venus_cond]

سترن (Saturn)

[chopra_saturn_cond]

راهو

[chopra_rahu_cond]

کیتو

[chopra_ketu_cond]